نواحی جانبی و اتاق های تمیز مجاور و تأسیسات ضروری و تجهیزات جانبی

  نواحی جانبی و اتاق های تمیز مجاور

    محل و یکپارچگی نواحی جانبی مانند فضاهای خدماتی و تجهیزاتی، نظافت، آماده سازی، توالت و تسهیلات استراحت باید طوری مورد ملاحظه قرار گیرد که حفظ شرایط بحرانی داخل اتاق تمیز، خدشه دار نگردد . اختلاف فشار یا جریان هوا، روش های دسترسی و شیوه های ارتباطات داخلی (مانند هوابندها، صفحات مکالمه  و سامانه های ارتباط شنیداری )، درزبندی کالبد  مجموعه (به ویژه اتصالات اجزا، منافذ تجهیزات فرآیندی و تاسیسات ضروری ) باید موردنظر قرار گیرد به طوری که آلودگی بینابینی از نواحی با  تمیزی کمتر، نواحی تمیز را به مخاطره نیندازد . چیدمان مجموعه باید با آموزش و مدیریت مؤثر رفتار کارکنان تکمیل گردد تا آشفتگی و آلودگی بینابینی به دلیل حرکت بین نواحی جانبی و اتاق های تمیز به حداقل برسد .

 

ادامه مطلب   
نویسنده : حامد پیمان خواه/ Hamed Peymankhah ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۸

تعیین سطح تمیزی هوا

تعیین سطح تمیزی هوا براساس شمارش ذرات با استفاده از دستگاه پراکنش نور


ب‏. 1 اصول کلی

در نقاط نمونه‏برداری به منظور تعیین تراکم ذرات موجود در هوا با اندازه معادل یا بزرگتر از اندازه‏های مورد نظر، از شمارشگر ذرات که براساس پراکنش نور عمل می‏نماید استفاده میشود.

ب‏. 2 شرایط دستگاه

ب‏.2 ـ 1 دستگاه شمارشگر ذرات

برای تعیین تراکم ذرات لازم است که از دستگاه شمارشگر ذرات که براساس پراکنش نور عمل می‏کند استفاده شود. این دستگاه باید توانایی نمایش یا ثبت تعداد و اندازه ذرات را در هوا داشته باشد و نیز بتواند تراکم کل ذرات را متناسب با محدوده آنها در طبقه مورد نظر تمیزی معین نماید. این دستگاه باید به سامانه مناسب نمونه‏برداری مجهز باشد.

ب‏.2 ـ 2 کالیبراسیون دستگاه

دستگاه شمارشگر ذرات باید دارای گواهینامه معتبر کالیبراسیون باشد روش کالیبراسیون و تواتر آن باید براساس دستورالعمل‏های معتبر جاری باشد.

ادامه مطلب   
نویسنده : حامد پیمان خواه/ Hamed Peymankhah ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧