تعاریف اتاق تمیز

اتاق تمیز

اتاقی که در آن تراکم ذرات موجود در هوا کنترل شده‏، ساخت و بهره برداری از آن به نحوی باشد که میزان ورود، تولید و باقیماندن ذرات در آن به حداقل برسد و همچنین دیگر عوامل مربوطه مانند درجه حرارت‏، رطوبت و فشار برحسب نیاز تحت کنترل باشد. به عنوان نمونه میتوان به سالن‏های تولید فرآورده‏های تزریقی‏، اتاقهای عمل بیمارستانی و سالن‏های تولید نیمه هادی‏ها اشاره کرد.

ناحیه تمیز

یک فضای مشخص که در آن تراکم ذرات موجود در هوا کنترل شده‏، ساخت و بهره برداری از آن به نحوی باشد که میزان ورود، تولید و باقیماندن ذرات در آن به حداقل برسد و همچنین دیگر عوامل مربوطه مانند درجه حرارت‏، رطوبت و فشار برحسب نیاز تحت کنترل باشد.

یادآوری‏- این ناحیه می‏تواند باز یا بسته بوده و داخل یک اتاق تمیز و یا خارج از آن واقع شده باشد.


مجموعه تمیز 

اتاق تمیز یا یک یا چند ناحیه تمیز به همراه تمامی سازه‏های مربوطه‏، سامانه‏های تهویه و تصفیه هوا، خدمات فنی و تجهیزات جانبی‏.

ذرات موجود در هوا

 ذره

عبارتست از ذره معلق جامد یا مایع که دارای اندازه 1 / 0 تا  5 میکرون بوده و در طبقه‏بندی هوای اتاق‏های تمیز مورد نظر قرار می‏گیرد.

اندازه ذره

عبارتست از قطره کره‏ای فرضی با چگالی واحد که رفتار آن در هوا مشابه رفتار ذره مورد سنجش است‏.

یادآوری‏- در استفاده از دستگاههای پراکنش نور،برای شمارش ذرات‏، قطر آنها باید بصورت قطر معادل نوری بیان شود.

تراکم ذره

عبارتست از تعداد ذرات در واحد حجم هوا.

توزیع اندازه ذره

عبارتست از توزیع فراوانی تجمعی ذرات بعنوان تابعی از اندازه ذرات‏.

ذره بسیار ریز

عبارتست از ذره با قطر معادل کوچکتر از 1 / 0 میکرون‏.

ذره بزرگ

عبارتست از ذره با قطر معادل بزرگتر از  5 میکرون‏.

رشته یا لیف

عبارتست از ذره با نسبت طول به عرض  10 یا بیشتر.

 

  
نویسنده : حامد پیمان خواه/ Hamed Peymankhah ; ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
تگ ها :