مدیریت ریسک دارویی

مدیریت ریسک دارویی

 

مدیریت ریسک شامل شناسایی، پیشگیری و حداقل سازی خطاها و تصادفات بالقوه که منجر به آسیب به بیماران و کارکنان می باشد. این موضوع شامل موارد زیر است:

-شناسایی

- ارزیابی

-مدیریت خطر و ریسک ها

ریسک ها و خطرها جزئی از زندگی روزمره ما را تشکیل می دهند: در خانه، خیابان و محل کار

خطر منبعی برای آسیب های بالقوه یا شرایطی که منجر به مشکل شود.

ریسک احتمال وقوع حادثه ای است که منجر به آسیب به شخص، خدمت و سازمان درنتیجه وقوع(آشکارسازی) یک خطر می باشد.

خطا شامل لغزش، انحراف، اشکال یا رویداد خطرساز که منجر به یک اتفاق تصادفی می شود.

حادثه شامل هر رویداد یا واقعه ای است که می تواند منجر به آسیب و صدمه به مردم، اموالشان، محیط و آبروی آنها خواهد شد.

 


مدیریت ریسک شامل درک چرایی وقوع یک حادثه و همچنین درس گیری از خطاهای به وقوع پیوسته و اشتراک دروس آموخته شده جهت جلوگیری از وقوع همان حادثه در جای دیگری است و در سازمان های کسب و کار و عمومی به وسیله طیف وسیعی از قواعد و ساختارها ایجاد می شود. یک شرکت دارویی نیز فیزیکی از مکان های مهم، جهت برقراری مدیریت ریسک می باشد.

 

ریسک ها و حوادث نیازمند ضبط و بازنگری منظم به عنوان بخشی از سیستم مدیریت ریسک هستند لذا یک ثبت کننده ریسک برای شناسایی حوادث اتفاق افتاده و ثبت آنها برای جلوگیری از وقوع مجدد آن در کارخانه لازم است. که می تواند با واحد های زیربط در ذیل تضمین کیفیت و تولید لینک شود.

مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد.

به تعریفی دیگر، مدیریت ریسک عبارت است از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد

  
نویسنده : حامد پیمان خواه/ Hamed Peymankhah ; ساعت ٦:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٦/٤/۱۱
تگ ها :