خدمات تمیز کاری کانال بصورت اتوماتیک با دستگاههای اروپایی

سلام  این شرکت برای اولین بار در ایران خدمات تمیز کاری کانال  را با تجهیزات اتوماتیک ارائه می کند. امکان بازدید داخل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید
بهمن 96
1 پست
آبان 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
تیر 96
9 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
5 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
1 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
دی 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
8 پست
جی_ام_پی
10 پست
hvac
1 پست
هواساز
5 پست
gmp
2 پست
توزین
1 پست
حی_ام_پی
3 پست
توربین
1 پست
ضد_عفونی
3 پست
ضدعفونی
3 پست
اینترلاک
1 پست
containment
1 پست
biosafety
2 پست
جراحی
1 پست
گندزدایی
2 پست
الکل
1 پست
گیاه
1 پست
داروسازی
4 پست
تست
1 پست
هوای_پاک
1 پست
عفونت
1 پست
pet
1 پست
پت_اسکن
1 پست
fdg
1 پست
اتاق_پاک
1 پست
جی_ال_پی
2 پست
کلین_روم
1 پست
هایژنیک
1 پست
ویروس
1 پست
بیولوژیک
1 پست
پسماند
1 پست
اتوکلاو
3 پست
سلول
1 پست
آب_مقطر
1 پست
سرم
1 پست
sop
1 پست
استریل
1 پست
هپا
1 پست
آلودگی
1 پست
fmea
1 پست
سوزن
1 پست
پی_پت
1 پست
موئین
1 پست
گان
1 پست
بیماریزا
1 پست
مخاط
1 پست
پرکنی
1 پست
زون
1 پست
حجم_ثابت
1 پست
میکروب
1 پست
تجزیه
1 پست