جی ام پی GMP و لینک های مفید

سلام

امیدوارم از این لینکها بیشتر استفاده کنید. بسیار مشاهده می کنم با اینکه منابع استانداردی و راهنمایی به راحتی در دسترس هستند اما همیشه خلا آنها همه جا به چشم می خورد.

در اینجا با یک تعریف از GMP لینکهای زیر را براتون قرار میدم. امیدوارم در موارد مخلف از آنها استفاده کنید. 

 

Good manufacturing practices (GMP) are the practices required in order to conform to guidelines recommended by agencies that control authorization and licensing for manufacture and sale of food, drug products, and active pharmaceutical products. These guidelines provide minimum requirements that a pharmaceutical or a food product manufacturer must meet to assure that the products are of high quality and do not pose any risk to the consumer or public.

 

لینک های مفید:

 

http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/cgmp/default.htm

 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/gmp-bpf/index-eng.php

 

http://www.picscheme.org/publication.php?p=guides

 

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/Inspectionandstandards/GoodManufacturingPractice/index.htm

 

http://www.tga.gov.au/docs/html/gmpcodau.htm

 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/production/en/

 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

/ 0 نظر / 5 بازدید