طراحی اتاق تمیز شامل دریافت تاییدیه های وزارت بهداشت

خدمات طراحی اتاق تمیز دارویی از مزحله مطالعات امکان سنجی و طراحی اولیه conceptual design و طراحی پایه ای basic design و دریافت تاییدیه های وزارت بهداشت و طراحی جزییات.

پروژه های تولید محصولات استریل دارویی، اسپتیک،  محصولات خوراکی، پماد، محصولات پرخطر toxic & hazardous ، طراحی سیستمهای برپایه Isolator   و طراحی از نوع محصور.

تمام خدمات بر اساس استانداردهای اروز دنیا و مطابق با GMP PIC/s

مشاوره ساخت و انجام خدمات ساخت از ایتدا تا انتها و انجام تستهای ولیدیشن.

/ 0 نظر / 75 بازدید