سیستم های تهویه مطبوع حجم ثابت (CAV)

 روش دوم با یک سیستم مرکزی (هواساز) هوای سرد و گرم تولید می شود که این مستلزم ان است که هواساز بتواند در ان واحد کویل گرمایی و سرمایی فعال داشته باشد. پس مانند روش اول هوای سرد برای بدترین حالت تنظیم می شود و ترموستات هر اتاق هوای سرد و گرم را به اندازه با هم ترکیب می کند و به اتاق می فرستد.

انواع سیستم های تمام هوایی حجم ثابت درجه حرارت متغیر(CAV)

1. سیستم پایه تهویه مطبوع _ تمام هوایی تک زونه (BASIC CAV)

همان طور که از نام این سیستم مشخص است یک دستگاه هواساز تک زونه که به صورت حجم ثابت و درجه حرارت متغیر است می باشد.

2. سیستم حجم ثابت با بازگرمایش در خروجی ( CAV WITH TERMINAL REHEAT)

این سیستم شامل یک دستگاه هواساز حجم ثابت درجه حرارت متغیر می باشد که در ترمینال ورودی هر زونی یک کویل گرمایشی وجود دارد. این سیستم جهت استفاده سیستم CAV برای تهویه چندین زون طراحی شده است.

3. سیستم دو کاناله حجم ثابت ( CAV_DOUBLE DUCT)

این سیستم شامل یک دستگاه هواساز و دو کانال می باشد که دستگاه هواساز دارای دو کویل گرمایشی سرمایشی و یک فن است. این سیستم برای ساختمان های با چند زون و بیمارستان ها مناسب می باشد. همچنین در جاهایی که رطوبت هوا و میزان هوای تازه مورد نیاز کم است این سیستم استفاده می شود.

4. سیستم حجم ثابت چند زونه ( CAV_MULTI ZONE)

در این سیستم کنترل درجه حرارت زون از طریق مخلوط شدن هوای سرد و هوای گرم (هوای کنار گذر) در خود دستگاه هواساز صورت می گیرد و هوای مخلوط شده از طریق یک کانال به زون مورد نظر انتقال می یابد. ترموستات هر زون به طور مستقیم دمپرهای سرد و گرم را تغییر می دهند. در این سیستم هر فضا یا زون کنترل مستقل خود را دارد و هوا با یک کانال مستقل به هر زون انتقال داده می شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید