طراحی خطوط تولید سافت ژل

کپسولهای نرم / سافت ژل از فرمهای دارویی تک دوزی هستند. این کپسولها شامل یک پوسته قابل انعطاف و محتوی مواد نیمه جامد یا مایع است. این کپسولها را به روشها مختلفی می شود مصرف کرد. راه دهانی معمول ترین راه است. این کپسولها تا حجم 20 میلی لیتر می شود پر کرد.

شکل های مختلفی دارند که شکلهای گرد و تخم مرغی برای خوردنی و راه دهانی مناسب تر است.

یک تفاوت عمده بین کپسول نرم و سخت راه و روش تولید آنهاست. این کپسولها در یک مرحله تولید می شوند و دیگر لازم نیست پوکه ها مانند کپسولهای سخت توسط کارخانجات جداگانه تولید بشوند و پرکنی جداگانه انجام شود.

معماری فضای تولید این کپسولها و اتاقهای تولید آن نیز باید شرایط خاص خود را داشته باشند. کنترل شرایط محیطی شامل دما و رطوبت، کنترل فشار و هوای تمیز باید به دقت انجام شود. خشک شدن این کپسولها شرایط هاص خود را طلب می کند و باید در طراحی معماری و تاسیساتی اتاق های مناسب را در خط تولید و بخش خشک کنی طراحی و پیاده سازی کرد.

برای مشاوره و ساخت با شماره (3877892) 912 تماس بگیرید.


عضویت در کانال اتاق تمیز https://sapp.ir/cleanroom/ 0 نظر / 68 بازدید