اتوکلاو کردن

نمونه‌هایی از اتوکلاو‌های مختلف شامل موارد زیر است:

1-      Gravity displacement autoclaves – شکل (1) ساختار عمومی یک اتوکلاو Gravity displacement را نشان می‌دهد. بخار تحت فشار وارد محفظه شده و هوای سنگین‌تر را به سمت پایین جابه‌جا نموده و از طریق دریچه در خروجی که با یک فیلتر HEPA  تعبیه شده است خارج می‌شود.

2-      Per-Vacuumautoclves این دستگاه اجازه می‌دهد هوا از محفظه خارج شود قبل از اینکه بخار وارد شود، هوای خارج شده از طریق یک دریچه مجهز به فیلتر HEPA  خارج می‌شود. این اتوکلاوها می‌توانند در دمای  ºc 134 کار کند، بنابراین دوره استریلیزاسیون به‌مدت 3 دقیقه کاهش می‌یابد.

از این اتوکلاو‌ها به‌دلیل وجود خلاء نمی‌توان برای استریل نمودن مایعات استفاده نمود.

3-      Fuel-heated-pressure cooker autoclaves این اتوکلاو‌ها فقط در زمانی استفاده می‌شوند که اتوکلاو‌های نوع 1 موجود نباشد. این اتوکلاو‌ها از بالا پر می‌شوند و حرارت به‌وسیله گاز، الکتریسته یا دیگر انواع سوخت حرارت داده می‌شوند. آب موجود در ظرف بر اثر حرارت تبخیر شده و هوا از طریق یک روزنه حفاظتی خارج می‌شود. وقتی تمامی هوا خارج شد، دریچه روی وزنه بسته شده و حرارت کاهش می‌یابد. حرارت و فشار تا زمانی بالا می‌رود که دریچه ایمنی از قبل روی درجه تنظیم شده است. در پایان هر دوره حرارت پایین آمده و دما تا ºc 80 و یا پایین‌تر می‌افتند، قبل از این‌که سرپوش باز شود.

اتوکلاو Gravity Displacement

/ 0 نظر / 187 بازدید