تست و معتبر سازی اتاق تمیز

سلام

تجهیزات بروز برای تستهای اتاق تمیز موجود می باشد و خدمات زیر قابل ارائه می باشد:

تستها طبق استاندارد ISO 14644 انجام می پذیرد.

 

  • تست ذره شماری Airborne Particle count
  • تست اندازه گیری جریان هوا  Air flow test
  • تست اختلاف فشار Air pressure  difference test
  • تست دما Temperature test
  • تست رطوبت Humidity test
  • تست شدت نور Lux measurement test
  • تست شدت صوت Sound level test
  • تست ریکاوری Recovery test
  • محاسبه Air change per Hour (ACH)
  • گزارش تست

این تستها در مراحل مختلف در شرایط آماده به کار، در حال کار، پس از بازسازی و تغییرات و گزارش گیری از وضعیت موجود و به صورت دوره ای قابل ارائه می باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید