کنترل خطر در صنایع داروسازی- داروهای پر خطر

اگر مشکل قرار گرفتند در معرض خطر وجود داشته باشد باید تصمیماتی برای اندازه گیری آن به منظور کاهش مواد خطر آفرین و بروز آن گرفته شود. البته مجموعه مشخصی از شرایط ایجاد کننده خطر، نشان دهنده روشهای کنترل آن نیست. عوامل زیادی دست اندر کار هستند. از آنجا که رسید به شرایط کاملا بی خطر امکان پذیر نیست باید تصمیماتی در مورد انتخاب روشهای کاهش خطر گرفته شود. بنابر این باید مجموعه ای از روشها برای کاهش خطر گرفته شود. این گزینش، تصمیمی قیاسی است چون میزان دقیق ایمنی توسط یک روش ایجاد می گردد معمولا از ابتدا مشخص نیست. همچنین روش انتخاب شده باید طبق استانداردهای ایمنی شرکت باشد. ، با نیازهای کارخانه هماهنگ باشد، پذیرش کاربران را به همراه داشته باشد و اثر مخربی بر تولید نداشته باشد.

سه اصل کلی کنترل برای کاهش در معرض خطر قرار گرفتن کارگران وجود دارد. این اصول شامل کنترل منابع انتشار، ایجاد مانع برای انتقال آلودگی و اعمال روشهای حفاظت پرسنل است.

برای دریافت مشاوره تخصصی طراحی و اجرای خطوط داروهای پر خطر تماس بگیرید. 9123877892

https://sapp.ir/cleanroom


/ 0 نظر / 75 بازدید