معرفی کتاب

سلام

کتاب

The CDC Handbook: A Guide to Cleaning and Disinfecting Cleanrooms

 کتابی است که به مباحث مربوط به اتاق های تمیز و بحث نظافت در آن می پردازد. آقای دکتر سندل در مقدمه این کتاب آمده که می گوی:

کنترل آلودگی یکی از بزرگترین دغدغه های فضاهای درمانی و اتاق تمیز محسوب می شود.

در فضاهای درمانی تمرکز بر روی حفاظت بیمار از عفونت هاست.تمیزکاری در این فضاها منجر به عدم انتقال عفونت ها و عوامل بیماری زا بین بیماران و هم چنین سرایت به پرسنل درمانی می گردد.

بنابراین تمیز کردن و ضدعفونی کردن یکی از برنامه های حیاتی این  مراکز محسوب می گردد.

 

 

http://www.amazon.com/The-CDC-Handbook-Disinfecting-Cleanrooms/dp/1781487685/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1366805922&sr=8-3&keywords=cleanroom

/ 0 نظر / 121 بازدید