نواحی جانبی و اتاق های تمیز مجاور و تأسیسات ضروری و تجهیزات جانبی

 تأسیسات ضروری و  تجهیزات جانبی

 

کلیات

    تأسیسات ضروری متعلق به اتاق تمیز باید طوری طراحی، مستقر و نصب شوند که آلودگی ناشی از این تأسیسات به اتاق تمیز لطمه ای نزند .

    به طور کلی لوله کشی و کابل کشی روکار داخل اتاق تمیز باید به حداقل برسد چرا که ممکن است مشکلاتی برای نظافت کافی به وجود آورده ، در هنگام برخورد با لباس ها و ادوات نظافت آسیب هایی را ایجاد نمایند. در صورت روکش دار نمودن، این موارد با احتمال آلودگی زیر محفظه ها، روکش ها و . . . که خود می توانند مزاحمت هایی را در انجام ضدعفونی با مایع یا گاز ایجاد نمایند ، باید بررسی مقایسه ای شوند. در صورت امکان، مسیر عبور این تأسیسات باید در مجاری یا نواحی سرویس خارج از اتاق تمیز مورد ملاحظه قرار گیرد . وسایل مناسب برای زدایش مؤثر پسماند و آلودگی های ایجاد شده در این فضاها باید فراهم شده باشد.

    نقاط انتقال انرژی (مثل پریزهای برق)، شیرآلات و اتصالات باید طوری طراحی و نصب شوند  که نظافت منظم آنها به راحتی انجام شده ، رسوب و آلودگی داخل یا روی پوشش و حفاظ آنها تجمع نیابد. هرجا که ممکن باشد باید فعالیت های نگهداری و تعمیر، خـارج از اتـاق تمیز صورت گیرد. اختلاف فشار یا جریان هـوا، شیوه ها و امکانات دسترسی (به ویژه هوابندها و محفظه های انتقال2) ، درزبندی کالبد مجموعه (به ویژه اتصالات اجزاء ، منافذ تجهیزات فرآیندی و اصلی)، باید به نحوی اجرا شود که آلودگی بینابینی از نواحی جانبی، درجه تمیزی اتاق تمیز را به مخاطره نیندازد . تعداد، نوع و محل تأسیسات ضروری باید به توافق مشتری و تامین کننده برسد .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید