انبار فرآورده های دارویی

اولین قدم در برنامه ریزی زنجیره توزیع، پایه گذاری و استقرار تعدادی سطوح در زنجیره تامین به عنوان مراکز انبارداری و تعیین موقعیت جغرافیایی این انبارها می باشد.

به طور معمول یک سطح کشوری از انبار دارویی وجود دارد که محصولات را بطور مستقیم از سازندگان، کارخانجات و تامین کنندگان دریافت کرده و در سطوح نسبتا کوجکتر استانی، منطقه ای، بیمارستان ها و کراکز درمانی و بهداشتی توزیع می کند.

ممکن است بیش از 5 سطح انبارش قبل از رسیدن محصولات به دست بیماران موجود باشد. این مدل جند سطحی می تواند به ناکارآمدی های اساسی منجر شود که از آن جمله می توان به گردش کالای کم و هزینه بالای انبارداری کالا می توان اشاره کرد.

همچنین ریسک تاریخ گذشته محصول در مدت انبارداری افزایش خواهد یافت.

/ 0 نظر / 59 بازدید