تاسیس کارخانه داروسازی و مواد اولیه دارویی

سلام

این پست را به این بهانه می نویسم که در کارها با آن بسیار مواجه شدم و برای خیلی ها سوال بوده.

فاصله مناسب کارخانه داروسازی از سایر کارخانجات چقدر باید باشد؟

 

این لینک را مطالعه کنید:

 

http://fdo.behdasht.gov.ir/uploads/114_1208_rahnamaye%20faseleye%20mahal%20daroosazi.pdf

 

/ 0 نظر / 147 بازدید