خدمات تمیز کاری کانال بصورت اتوماتیک با دستگاههای اروپایی

سلام 

این شرکت برای اولین بار در ایران خدمات تمیز کاری کانال  را با تجهیزات اتوماتیک ارائه می کند.

امکان بازدید داخل کانال هوا از طریق دوربین روباتی

مخاطبین:

- بیمارستانها جهت کنترل عفونت و کنترل میکروارگانیسمهای هوابرد در سیستمهای کانال

- اتاقهای تمیز - کلین روم ها - جهت ولیدیشن های سالیانه و دوره ای ، راه اندازی سایتهای قدیمی، بهبود سیستمهای نصب شده پیشین

- کارخانجات تجهیزات پزشکی در گروههای مختلف تولیدی

- کارخانجات لبنی - سالنهای پنیر زنی- آزمایشگاهها

- صنایع الکترونیک

- هتلها ، سالنهای کنفرانس

- کارخانجات تولید محصولات نانو

/ 0 نظر / 54 بازدید