# اجرای_اتاق_تمیز

نواحی جانبی و اتاق های تمیز مجاور و تأسیسات ضروری و تجهیزات جانبی

 تأسیسات ضروری و  تجهیزات جانبی   کلیات     تأسیسات ضروری متعلق به اتاق تمیز باید طوری طراحی، مستقر و نصب شوند که آلودگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 129 بازدید