# ایمنی_زیستی

سطوح ایمنی و نکات ایمنی حضور در آزمایشگاه های علوم زیستیbiosafety level I:

د) برای برداشتن مواد شیمیایی یا بیولوژیک با پیپت باید از ابزار آن پیپتور و یا بالبمخصوص استفاده کرد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید