# جی_ام_پی

تعاریف و واژگان جی ام پی (GMP) - قسمت هفتم

حفاظت آزمایشگاه محفوظ اولیه (Primary Containment)  سیستمی برای پیشگیری از آلوده شدن  نشت عوامل بیولوژیک به محیط کاری مجاور است سیستمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید

تعاریف و واژگان جی ام پی (GMP) - قسمت چهارم

روش اجرایی استاندارد (Standard Operating Procedures, SOP’s) توضیحات مکتوب که شامل دستورالعملهای مربوط به  هرجزء از مراحل    کلیه اعمال ساخت و   یا  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 228 بازدید