# رادیودارو

تعاریف و واژگان جی ام پی (GMP) - قسمت چهارم

روش اجرایی استاندارد (Standard Operating Procedures, SOP’s) توضیحات مکتوب که شامل دستورالعملهای مربوط به  هرجزء از مراحل    کلیه اعمال ساخت و   یا  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 249 بازدید