خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی سایتهای دارویی و تجهیزات پزشکی و صنایع الکترونیک طبق استانداردها روز فنی و مهندسی ارائه می گردد.

خدمات طراحی استاندارد به شرح ذیل می باشد:

 

-  Conceptual Design

- Functional Design

- Detailed Design

- Construction Document and support

یک طراحی علمی و دقیق تضمین کننده موفقیت در بخش تصمیم گیری و اجرا می باشد.

 

برای دریافت خدمات مشاوره ای و طراحی با تلفن 09352530795 و ایمیل peymankhah@gmail.com  تماس بگیرید.

 

/ 0 نظر / 57 بازدید